EE-produkter: RoHS-endringer tatt inn i norsk regelverk

EU har vedtatt endring i bestemmelsene om unntak til farlige stoffer i elektriske og elektroniske produkter (RoHS-direktivet).

Artikkelen Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 21.12.2022

De to endringene i vedlegg 2 til kapittel 2a i produktforskriften er:

  • unntak nr. 27 om bly i MR-utstyr endres
  • et nytt unntak legges til - nr. 48 om bly i superledende kabler og ledninger

I Norge er RoHS-direktivet (2011/65/EU) gjennomført i produktforskriftens kapittel 2a, og endringene i EUs regelverk er nå tatt inn her. Dette er en harmonisering med EUs regelverk og det er ingen særnorske krav.

Les mer