EU-høring om grenseverdier for prioriterte stoffer

EU-kommisjonen ber om innspill til forslag om revidert regelverk om prioriterte stoffer (EQS-direktivet) under vanndirektivet. Frist 1. mars 2023.

Publisert 05.12.2022

EQS-direktivet bestemmer hvilke stoffer som skal vurderes under kjemisk tilstand i vanndirektivet. Det setter også grenseverdier mellom god og dårlig kjemisk tilstand.

Nye stoffer for overflatevann og grunnvann

Forslaget inkluderer nye stoffer for overflatevann og grunnvann i tillegg til endrede grenseverdier for noen eksisterende prioriterte stoffer.

I tillegg er det forslag om en rekke andre endringer om hvordan man skal overvåke og vurdere påvirkning fra miljøgifter under vanndirektivet.