Forslag til emballasjeforordning på EU-høring

EU reviderer regelverket for emballasje og har lagt frem forslag til ny emballasjeforordning. Høringsfrist er 21. april 2023.

Publisert 19.12.2022 | Oppdatert 03.02.2023

Målet med revideringen er å sikre bedre design, øke ombruk og redusere mengden emballasjeavfall for å sikre en sirkulær økonomi.

Dagens krav i emballasjedirektivet (94/62/EC) bidrar i liten grad til design for ombruk og materialgjenvinning. De er heller ikke tilpasset EUs avfallshierarki som angir en prioritert rekkefølge for avfallsbehandling.

Høringsfristen utsatt til 21. april 2023

Alle interesserte inviteres til å sende sine innspill via EU-kommisjonens høringsportal innen 21. april 2023.