Høring: Hvordan bedre den økologiske tilstanden i skog?

Flere etater skal utrede tiltak og virkemidler for å bedre den økologiske tilstanden i økosystemet skog. Høringsfrist 20. januar 2023.

Artikkelen Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 12.12.2022

Interessenter som ønsker å foreslå relevante tiltak og virkemidler for å opprettholde og forbedre økologisk tilstand i skog, inviteres til å gi innspill til denne høringen. Innspillene gis elektronisk, på denne siden:

Frist for å gi innspill er 20. januar 2023.

Bakgrunn for høringen

Myndighetene skal utrede tiltak og tilhørende virkemidler som kan bidra til å opprettholde eller bedre den økologiske tilstanden til økosystemet skog. Et tiltak er relevant når det enten kan bidra til å redusere en negativ påvirkning, eller bidra til en positiv påvirkning på den økologiske tilstanden i skog.

Oppdraget er gitt fra Klima- og miljødepartementet (KLD) og Landbruks- og matdepartementet (LMD) til Miljødirektoratet, Landbruksdirektoratet og flere andre etater. Tiltakene skal utredes på tvers av de offentlige sektorene.