Høring: Nytt unntak for farlige stoffer i EE-produkter

EU har mottatt søknad om unntak fra regelverket som regulerer farlige kjemikalier i elektriske og elektroniske produkter. Høringsfrist: 9. januar 2023

Artikkelen Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 14.12.2022

Søknad om unntak fra regelverket som regulerer farlige kjemikalier i elektriske og elektroniske produkter (EE-produkter) etter EU-direktiv 2011/65/EU (RoHS2) omfatter et nytt unntak i vedlegg 2 til produktforskriften kapittel 2A:

  • 49. Kvikksølv i smeltetrykktransdusere for kapillære reometre ved temperaturer på over 300°C og med trykk på over 1000 bar

Unntaket gjelder produkter i kategori 9, som omfatter overvåking- og kontrollinstrumenter, inkludert industriovervåking og kontrollinstrumenter. Unntaket er foreslått å gjelde fram til 31. desember 2024.

Miljødirektoratet oppfordrer alle aktuelle virksomheter til å komme med innspill til søknaden. 

Er det behov for unntak?

Det er behov for informasjon som bedre belyser om

  • det er behov for unntaket
  • det finnes alternativer til kvikksølv til dette bruksområdet
  • formulering av selve teksten i unntaket er hensiktsmessig

Høringsfrist 9. januar 2023

Miljødirektoratet ber alle som har relevant informasjon om å sende inn dette via skjema på EU-kommisjonens høringsside. Det er også behov for innspill på om unntakene berører norsk industri og i tilfelle i hvilken grad.

Vi ber om at dere sender en kopi av svaret til oss.  

Kommende endringer i 2011/65 (RoHS2), skal i utgangspunktet også innføres i Norge. Det er viktig at dere som er aktører på det norske markedet gir innspill til EUs høring for å kunne påvirke endringsforslag.

Muligheten for å påvirke er svært begrenset når regelverket senere skal gjennomføres i norsk rett. 

Les mer