Klimakvoter: Informasjon om bruk av biomasse fra 2023

Miljødirektoratet har publisert en nettside med informasjon om krav ved bruk av biomasse fra 2023 for kvotepliktige virksomheter.

Artikkelen Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 06.12.2022

Fra 1. januar 2023 må kvotepliktige virksomheter som ønsker å nulltelle CO2-utslipp fra forbrenning av biomasse, dokumentere at biomassen oppfyller kriterier for bærekraft og utslippsreduksjoner.

Biomasse som forbrennes og som mangler dokumentasjon på oppfyllelse av bærekraft- og utslippsreduksjonskriterier, skal rapporteres som fossilt brensel.

Informasjon på nettside

Miljødirektoratet har laget en ny nettside der du finner informasjon om kravene for å nulltelle CO2-utslipp fra bruk av biomasse hos kvotepliktige virksomheter.

Her finner du informasjon om dokumentasjonskravene for å oppfylle kriterier for bærekraft og utslippsreduksjoner og hva dere må gjøre som virksomhet for å kunne nulltelle utslippene. Informasjonen på nettsiden vil oppdateres fortløpende.

Ny veileder fra EU om biomasse

Miljødirektoratet anbefaler kvotepliktige virksomheter som benytter biomasse å lese EUs veileder om biomasse.