Måling av effekter av friluftslivstiltak i kommunene

I en ny rapport fra Oslo Economics er det kartlagt hva et utvalg av norske kommuner gjør for å måle endret aktivitet i friluftslivsområder.

Artikkelen Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 01.12.2022

Rapporten viser ulike tilnærminger for å måle endret aktivitet, for eksempel bruk av ferdselstellere, brukerundersøkelser, mobildata og informasjon fra apper. Den kartlegger også i hvilken grad norske kommuner har brukt de ulike løsningene over de siste årene. Rapporten peker på løsninger som har potensial til å brukes, for i større grad å måle endret aktivitet.

Bakgrunnen for oppdraget er at Miljødirektoratet ønsker mer innsikt i hvordan norske kommuner måler og registrerer aktivitetsendringer som utløses av tiltak for å fremme friluftsliv, og få mer informasjon om hvilke løsninger som finnes for å kunne måle slik aktivitet.

Et av formålene for Miljødirektoratet med en slik første kartlegging, er å bli bedre kjent med mulige måter å måle endring i aktivitetsnivå på, og eventuelt kunne bistå kommunene i å synliggjøre de positive virkningene av friluftslivstiltak.