Ny klassifisering av flere stoffer

Forordning (EU) nr. 2022/692 er nå inkludert i forskrift om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP).

Artikkelen Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 20.12.2022

Den nye forordningen innebærer ny, obligatorisk fareklassifisering av flere stoffer. Listene i vedlegg VI, del 3 i CLP er dermed endret. De nye klassifiseringene gjør at alle som bruker disse stoffene i EU/EØS området får samme informasjon om farer og sikker bruk.

Forordning (EU) 2022/692 innebærer ny, harmonisert klassifisering av 39 stoffer som ikke har vært klassifisert tidligere og endret harmonisert klassifisering av 17 stoffer.

Endringsforskriften som gjennomfører forordningen i Norge, gjelder fra 14. desember 2022 og klassifiseringene er bindende fra 1. desember 2023.

Relaterte lenker