Utenlandske treslag: Ikke mistanke om ulovlig utsetting

Det settes ikke ut flere trær av utenlandske treslag til skogproduksjon enn det er gitt tillatelse til, viser Miljødirektoratets tilsyn.

Artikkelen Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 06.12.2022

En veldig liten andel av det totale antallet trær som plantes i Norge er utenlandske treslag. De brukes hovedsakelig i områder der norske treslag ikke har god vekst.

Utenlandske treslag gir imidlertid risiko for skade på naturmangfoldet. Miljødirektoratet fører tilsyn med forskrift om utsetting av utenlandske treslag til skogbruksformål. En hensikt med forskriften er å sikre at naturmangfoldet ikke blir forringet.

Kartlagt tillatelser til utenlandske trær

Miljødirektoratet har blant annet kartlagt hvor mange utenlandske trær det er gitt tillatelse til å sette ut, og antallet utenlandske trær som er levert til utsetting fra 2013 til 2020.

  • Tillatelse til utsetting gis av statsforvalteren og finnes i Miljøvedtaksregisteret.
  • Statistikk over leverte planter publiseres av Skogfrøverket. Undersøkelsen er supplert med mer detaljerte data fra Skogfrøverket som ikke inngår i den offisielle statistikken.

Ikke flere planter til utsetting enn tillatt

Miljødirektoratets hovedkonklusjon er at det samlet sett ikke er levert mer planter til utsetting enn det er gitt tillatelse til å sette ut, hele perioden sett under ett.

For ett treslag – Contortafuru – er det levert mer planter enn det er gitt tillatelse til å sette ut, men for alle de andre er det levert mindre.

Vi fortsetter å kontrollere anvendelse av bestemmelser som regulerer utenlandske treslag. Vi ser også på hvordan fjernålingdata kan bidra til mer effektivt tilsyn på dette området.