Veileder om luftutslipp fra forbrenningsanlegg

Ny veileder fra Miljødirektoratet til forurensningsforskriften kapittel 27 om utslipp til luft fra mellomstore forbrenningsanlegg.

Artikkelen Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 12.12.2022

Forurensningsforskriften kapittel 27 ble endret i 2021. Regelverket gjelder for forbrenningsanlegg fra og med 1 MW og inntil 50 MW, som brenner faste, flytende eller gassformige brensler.

Forskriften gjennomfører EUs direktiv om begrensning av visse luftforurensende utslipp fra mellomstore forbrenningsanlegg i norsk rett.

Veileder om forbrenningsanlegg tar blant annet for seg:

  • hvilke forbrenningsanlegg som omfattes av forurensningsforskriften kapittel 27
  • hvilke anlegg som er unntatt
  • hvilke krav som gjelder for melding og søknad
  • veiledning til utslippsgrenseverdier
  • krav til målinger.