Ny kjemikaliedeklarering til 15. mars 2022

Ny løsning for kjemikaliedeklarering til Produktregisteret kommer 15. mars. Frist for rapportering av 2021-mengder utsettes til 20. mai.

Artikkelen Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 03.02.2022

Produktregisteret er myndighetenes register over farlige kjemikalier som produseres i og importeres til Norge.

Miljødirektoratet har utviklet en ny løsning for kjemikaliedeklarering til Produktregisteret. Vi informerer virksomhetene så snart løsningen er klar for bruk. 

Det er ikke mulig å oppdatere eller registrere nye deklarasjoner før den nye løsningen er publisert. Plikten til å deklarere kjemikalier senest når omsetting eller yrkesmessig bruk begynner i Norge (deklareringsforskriften §4), utsettes dermed inntil kjemikaliedeklarering igjen er tilgjengelig for virksomhetene.

Utsatt frist til 20. mai 2022 for mengderapportering for 2021

Det er ikke mulig å gjennomføre rapporteringen i det gamle systemet. Det betyr at den vanlige fristen på 15. mars utsettes til 20. mai 2022.

Tilbakemeldingen fra virksomhetene som har testet løsningen trekker fram at det er blir mer smidig og intuitivt å deklarere kjemikaliene i den nye løsningen.

Bransjemøte 28. april

Miljødirektoratet vil invitere til et bransjemøte 28. april. Målet er å gi mer informasjon og veiledning om den nye løsningen til produsenter og importører som må registrere informasjon i produktregisteret.

Kjemikaliedeklarering til Produktregisteret