PFAS-er i brannskum: Restriksjonsforslag foreligger

Kjemikaliebyrået Echa informerer om at det foreligger et Reach-restriksjonsforslag mot PFAS-er i brannskum.

Artikkelen Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 04.02.2022

Forslaget er nå til behandling i Echas komiteer for risikovurdering (Rac) og for sosioøkonomisk analyse (Seac). Informasjon om offentlig høring kommer senere.

En første versjon av forslaget vil publiseres 23. februar 2022. Den vil være tilgjengelig på lenken under.

Restriksjoner under Reach omfatter stoffer og stoffgrupper som gir uakseptabel risiko for helse og/eller miljø. Stoffene er helt eller delvis forbudt og er listet i vedlegg XVII til forordningen. Restriksjonene gjelder for alle aktører i EU-/EØS-området.

Les mer: