Foreslår nytt omsetningskrav for biodrivstoff

På vegne av Klima- og miljødepartementet har Miljødirektoratet sendt forslag til endringer i produktforskriften på høring.

Artikkelen Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 13.01.2022

Frist for uttalelser er 13. mars 2022.

Miljødirektoratet har på oppdrag fra Klima- og miljødepartementet utarbeidet forslag til innføring av nytt omsetningskrav for avansert biodrivstoff til ikke-veigående maskiner og opptrapping av omsetningskravet for biodrivstoff til veitrafikk. Det er også foreslått å videreføre kravet til klimagassreduksjon for drivstoff. Endringene er foreslått å gjelde fra 1. juli 2022.

Formålet er å redusere klimagassutslipp fra transport ved å øke bruken av avansert biodrivstoff.

Frist for uttalelser er 13. mars 2022. Eventuelle uttalelser skal sendes til Miljødirektoratet via denne nettsiden, ikke til Miljødirektoratets postmottak. Uttalelsene vil ligge på høringssiden og blir synlige for alle interesserte.