Ny veileder om forurenset grunn

Veilederen er rettet mot tiltakshavere og konsulenter, men er også relevant for forurensningsmyndigheten i sine vurderinger.

Artikkelen Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 12.01.2022

Hensikten er å gi en samlet og oppdatert veiledning til deg som skal:

  • kartlegge forurenset grunn
  • vurdere risiko for mennesker eller beregne spredning fra forurenset grunn
  • gjennomføre tiltak eller rydde opp i forurenset grunn

Vi har også laget nye verktøy for å beregne spredning fra forurenset grunn og for å vurdere risiko for menneskers helse. Nye beregningsverktøy erstatter det gamle risikoberegningsverktøyet SFT 99:01.

Oppdaterer normverdier og tilstandsklasser

Miljødirektoratet jobber nå med å oppdatere normverdier og tilstandsklasser for forurenset grunn i nye beregningsverktøy, og med oppdatert kunnskap.

Konsekvensvurderingen av nye foreslåtte normverdier og tilstandsklasser for forurenset grunn vil legges ut på høring våren 2022.