Klimasats: Hugs søknadsfristen 15. september

Kommunar, fylkeskommunar og Longyearbyen kan søkje pengar til klimatiltak.

Artikkelen Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 01.07.2022

Det er framleis mogleg for kommunar å søkje støtte til å redusere utslepp av klimagassar.

Søknadsfrist 15. september

Kommunar, fylkeskommunar, Longyearbyen lokalstyre og føretak organisert etter kommunelova kapittel 9 kan søkje støtte til

  • Tidleg kartlegging av klimatiltak i bygg og anlegg
  • Meirkostnadar for klimavennlege bygg og anlegg
  • Meirkostnadar for maskiner og køyretøy
  • Meirkostnadar ved alle andre klimavennlege innkjøp/innkjøp

Med meirkostnad meiner vi prisskilnaden mellom samanliknbare produkt eller tenester, der det klimavenlege alternativet er dyrare. Til dømes prisskilnaden mellom ei ny elektrisk maskin, og ein ny, samanliknbar dieseldriven maskin.

Søknadsfrist for å søkje er 15. september kl. 24.00.