Oppdatert definisjon for nanomaterialer

EU-kommisjonen anbefaler å endre definisjon av nanomaterialer for å gjøre den tydeligere. Den nye definisjonen erstatter den fra 2011.

Artikkelen Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 24.06.2022 | Oppdatert 24.06.2022

Den nye anbefalingen kommer som følge av kjemikaliestrategien for bærekraft. Målet med definisjonen er et mer sammenhengende og omforent EU-regelverk for nanomaterialer.

Definisjonen omfattet fra før partikler i størrelsesorden 1-100 nanometer. Endringene som er innført påvirker ikke de grunnleggende prinsippene i definisjonen. De viktigste justeringene er en oppdatering av enkelte unntak fra størrelseskriteriene og at den nye definisjonen avgrenser nanopartikler til "faste" partikler. Sistnevnte betyr at nanopartikler som er flytende eller i gassform ikke vil omfattes av definisjonen.

Endringen er ikke tatt inn i Reach-regelverket enda, men kommisjonen vil jobbe for å få integrert endringene så fort som mulig.

Les mer om nanomaterialer