Høring: Forslag om å klassifisere flere stoffer

Echa ber om kommentarer på forslag om harmonisert klassifisering og merking for blant annet 1,1-dichloroethylene innen 15. august 2022.

Artikkelen Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 24.06.2022 | Oppdatert 24.06.2022

Høringern gjelder

  • 1,1-dichloroethylene; vinylidene chloride (EC 200-864-0, CAS 75-35-4)
  • 2-ethylhexanoic acid, monoester with propane-1,2-diol
    (EC 285-503-5, CAS 85114-00-7)
  • tetrahydrofurfuryl methacrylate (EC 219-529-5, CAS 2455-24-5)
  • bixlozone (ISO); 2-(2,4-dichlorobenzyl)-4,4-dimethyl-1,2-oxazolidin-3-one (EC -, CAS 81777-95-9)

Det foregår en parallell høring hos den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA) for bixlozone.

Muligheter til å påvirke

Systemet med klassifisering og merking skal identifisere et stoff eller en stoffblanding sine farlige egenskaper og gi brukerne nødvendig informasjon om farer og sikker bruk.

Kjemikalier klassifiseres med hensyn til helse- og miljøfare og brann- og eksplosjonsfare, basert på iboende egenskaper. Myndigheter og industri kan fremme forslag om harmonisert klassifisering av et stoff. Forslaget vil være bindende for alle som skal klassifisere dette stoffet i EU/EØS, dersom det blir vedtatt.

Det er viktig at dere som er aktører på det norske markedet gir innspill til EUs høring for å kunne påvirke endringsforslag. Muligheten for å påvirke er svært begrenset når regelverket senere skal gjennomføres i norsk rett.