Høring: Unntak for farlige stoffer i EE-produkter

EU har mottatt søknad om unntak fra regelverket som regulerer farlige kjemikalier i elektriske og elektroniske produkter. Høringsfrist: 8. juli 2022.

Artikkelen Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 23.06.2022 | Oppdatert 23.06.2022

Vi oppfordrer alle aktuelle virksomheter til å komme med innspill til søknaden innen fristen 8. juli.

EU har mottatt søknad om unntak fra regelverket som regulerer farlige kjemikalier i elektriske og elektroniske produkter (EE-produkter) etter EU-direktiv 2011/65/EU (RoHS2). 

Søknaden omfatter et nytt unntak, som er en utvidelse av et allerede eksisterende unntak, i vedlegg 2 til produktforskriften kap. 2A:

  • 9(a)-III. Opptil 0,7 vektprosent seksverdig krom brukt som antikorrosjonsmiddel i kjølemiddelet for karbonstålkjølesystemet i gassabsorpsjonsvarmepumper for oppvarming av bygninger og vann

Unntaket gjelder produkter i kategori 1, som omfatter store husholdningsapparater. Unntaket er foreslått gyldig til 31. desember 2026.

Er det behov for unntak? 

Det er behov for informasjon som bedre belyser om 

  • det er behov for unntaket 
  • det finnes alternativer til seksverdig krom til dette bruksområdet
  • formulering av selve teksten i unntaket er hensiktsmessig 

Miljødirektoratet ber alle som har relevant informasjon om å sende inn dette via skjema på EU-Kommisjonen sin side. Det er også behov for innspill på om unntakene berører norsk industri og i tilfelle i hvilken grad. 

Kommende endringer i 2011/65 (RoHS2), skal i utgangspunktet også innføres i Norge. Det er viktig at dere som er aktører på det norske markedet gir innspill til EUs høring for å kunne påvirke endringsforslag. Muligheten for å påvirke er svært begrenset når regelverket senere skal gjennomføres i norsk rett.  

Les mer