Innspill om bruk av hudsensibiliserende stoffer

Echa inviterer til å gi innspill om stoffblandinger som inneholder hudsensibiliserende stoffer før 30. september 2022.

Artikkelen Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 29.06.2022 | Oppdatert 29.06.2022

Det europeiske kjemikaliebyrået Echa ber om innspill for å kartlegge hudsensibiliserende stoffer i stoffblandinger som brukes av forbrukere (("call for comments and evidence"). Det er Tyskland og Frankrike som står bak høringen. Målet er å vurdere om risikoen er tilstrekkelig kontrollert og hvilken innvirkning nye reguleringstiltak vil ha.

Det er først og fremst stoffer som er klassifisert som hudsensibiliserende og som forekommer i stoffblandinger som er tilgjengelig for forbrukere i EU/EØS som skal kartlegges. Bruk av hudsensibiliserende stoffer i kosmetikk er ikke en del av høringen, da dette er dekket av et annet regelverk.

Gi innspill til Echa

Alle som har relevant informasjon, eller kan bli berørt av en fremtidig regulering av disse stoffene, kan gi innspill til Echa før 30. september 2022.

Relevant informasjon omfatter opplysninger om:

  • sektorer som kan bli berørt og type bruk som er relevant
  • eksisterende tiltak for å redusere forbrukereksponering
  • erfaring med substitusjon og kostnader for å erstatte med alternative stoffer
  • grad av allergifremkallendeeffekt av de hudsensibiliserende stoffene og deres funksjon i stoffblandingen
  • sikker bruk av forbrukerprodukter
  • befolkningsundersøkelser av kontaktallergi og annen helserelatert informasjon, inkludert kostnader
  • analytiske metoder for å måle om det er hudsensibiliserende stoffer i stoffblandinger

Restriksjoner under Reach omfatter stoffer og stoffgrupper som gir uakseptabel risiko for helse og/eller miljø. Stoffene er helt eller delvis forbudt og er listet i vedlegg XVII til forordningen. Restriksjonene gjelder for alle aktører i EU-/EØS-området.

Les mer:

Les mer