Havner må etablere mottak for sortert avfall fra skip

Myndighetene foreslår å endre regelverket slik at havner får plikt til å ta imot sortert og oppfisket avfall fra skip. Forslaget har vært på høring.

Artikkelen Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 17.06.2022

Miljødirektoratet og Sjøfartsdirektoratet har nylig oversendt endelige forslag, til Klima- og miljødepartementet.

De to direktoratene foreslo i 2020 å skjerpe kravene til havner for å sikre bedre mottak av sortert og oppfisket avfall fra skip. I dag er det ikke noe krav om at havner skal ta imot sorterte fraksjoner med avfall.

Forslaget til endringer i forurensningsforskriften kapittel 20, om levering og mottak av avfall fra skip og forskrift om miljømessig sikkerhet for skip og flyttbare innretninger, har vært på høring.

På bakgrunn av høringsinnspillene har vi gjort noen mindre endringer i forskriften, men vi vurderer at det ikke er behov for ny høring for disse endringene.