Nye regler om utnytting av genmateriale fra utlandet

Miljødirektoratet er fra 1. juli nasjonalt sjekkpunkt for opplysninger om utnytting av genetisk materiale fra andre land.

Artikkelen Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 29.06.2022

Hvis noen i Norge utnytter genetisk materiale fra andre land til forsknings- eller næringsformål, skal de videreformidle opplysninger om dette til Miljødirektoratet. Dette gjelder også hvis de utnytter tradisjonell kunnskap knyttet til slikt materiale. Hvis materialet eller kunnskapen overføres til andre på et senere tidspunkt, er det krav om at opplysningene følger med. De nye reglene gjelder fra 1. juli 2022:

Informasjon meldes til Miljødirektoratet

Den nye forskriften gir regler om hvordan disse opplysningene skal gis og videreformidles. Opplysningene meldes til Miljødirektoratet via elektronisk søknadssenter.

Den som mottar forskningsmidler skal melde inn opplysningene. Det skal skje tidligst ved første utbetaling og senest ved avslutning av prosjektet. Dersom det ikke er mottatt forskningsmidler skal innmelding skje innen markedsføringstillatelse søkes og produktet plasseres på markedet.

Informasjonen havner i en internasjonal database

Miljødirektoratet formidler de innmeldte opplysningene til den internasjonale mekanismen for informasjonsutveksling etter Nagoyaprotokollen. Opplysningene legges i en offentlig database. Det gir god informasjonsflyt mellom opphavsland og den som utnytter det genetiske materialet.

Forskriften sikrer at Norge følger opp internasjonale forpliktelser under FNs konvensjon om biologisk mangfold, og Nagoyaprotokollen om tilgang til genetiske ressurser. Målet er at godene fordeles på en rettferdig måte når genetiske ressurser utnyttes.