Planer for kandidatlista i Reach: 4,4'-sulfonyldifenol

Kjemikaliebyrået Echa informerer om planer om å foreslå at 4,4'-sulfonyldifenol føres opp på kandidatlista i Reach.

Publisert 16.06.2022

Echas Registry of Intentions (RoI) er nå oppdatert med informasjon om planer om å foreslå at 4,4'-sulfonyldifenol identifiseres som SVHC-stoff og føres opp på kandidatlista i Reach.

Stoffet er foreslått oppført på kandidatlista på bakgrunn av reproduksjonsskadelige egenskaper og hormonforstyrrende egenskaper i mennesker og miljø.