PFOA-oppføring foreslås endret av EU

EU-kommisjonen ber om innspill til endring i oppføring av perfluoroktansyre (PFOA), dets salter og PFOA-relaterte forbindelser. Høringsfrist 14. juni.

Artikkelen Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 01.06.2022

EU-kommisjonen har lagt ut en offentlig høring knyttet til forslag til endring i oppføring av PFOA, dets salter og PFOA-relaterte forbindelser i vedlegg I til forordning (EU) 2019/1021 om persistente organiske miljøgifter (POP-forordningen).

EU-kommisjonens forslag til endring:

  • Dato for revisjon av utilsiktede forurensninger (UTC) for PFOA i intermediater brukt til å produsere kort-kjedete per- og polyfluorerte forbindelser (PFAS) endres til 25. august 2023.
  • UTC på 1 mg/kg beholdes kun for transport av polytetrafluoroetylen (PTFE) mikropulver.
  • Unntak 5e (bruk av PFOA for å produsere PTFE og Polyvinylidenfluorid (PVDF)) i vedlegg I fjernes.

Alle interesserte inviteres til å sende sine innspill via Kommisjonens høringsportal innen 14. juni 2022.