Slik blir villreinjakta på Hardangervidda

Tilskot til utflyging av slakt, utvida jakttid og tilgang til GPS-posisjonar er blant tiltaka som skal sikre ei god villreinjakt på Hardangervidda.

Artikkelen Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 24.06.2022

Miljødirektoratet og lokal villreinforvaltning innfører ei rekkje tiltak for å leggje til rette for ei god villreinjakt på Hardangervidda i 2022. Målet er å kjempe mot, og om mogleg utrydde, klassisk skrantesjuke. Jakta er eit viktig bidrag for å redusere talet på dyr som kan bli smitta.

Her finn du info om tiltaka som berører deg som jeger:

Jegerar som flyg ut villrein, elg eller hjort med helikopter eller sjøfly frå Hardangervidda villreinområde 15. august til 23. desember kan søkje om å få refundert ein del av kostnaden. Les meir her:

Ta skrantesjukeprøver av lymfeknutar og hjerne

Alle jegerar skal ta skrantesjukeprøver av alle felte villrein som er eldre enn kalv. Prøvene blir sende til Veterinærinstituttet, og det felte dyret må registrerast i Hjorteviltregisteret eller Sett og skoten.

Sjå korleis du tek prøver her: