Status for reetablering av villrein i Nordfjella

Få eit innblikk i diskusjonane i arbeidsgruppa for reetablering av villreinstammen i Nordfjella.

Artikkelen Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 23.06.2022

Arbeidsgruppa for reetablering av villreinstammen i Nordfjella sone 1 består av personar frå lokal villreinforvaltning, tamreinnæring og dessutan forskarar med bakgrunn frå både økologi og veterinærmedisin.

Gruppa skal levere ei tilråding til Miljødirektoratet og Mattilsynet om vidare prosess for reetablering av denne villreinstammen.

Her kan du lese meir om kva arbeidsgruppa diskuterer: