Stiskulen – rettleiing om tilrettelegging av stiar

Jobbar du med friluftsliv, turområde og stiar? Her får du råd om korleis du kan halde ved like og reparere stien på ein måte som tek vare på naturen.

Artikkelen Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 10.06.2022

Stiskulen gir deg råd om korleis du skal ta vare på den stien du har for å unngå slitasje på naturen. Skal du gjere større reparasjonar eller tilrettelegging av stien, vil Stiskulen vise deg korleis du kan bruke ulike metodar og tilnærmingar for tilrettelegging.

På Stiskulen finn du steg-for-steg rettleiing og instruksjonsfilmar.

Stiskulen bygger på Statens naturoppsyn sine erfaringar med tilretteleggingstiltak, blant anna i verneområde.

Sjå også Stiskulen på Youtube: