Genetisk levedyktig villreinbestand på Hardangervidda

Miljødirektoratet og Mattilsynet har fått første del av bestillinga om "Genetisk levedyktig bestand på Hardangervidda".

Artikkelen Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 07.06.2022

Leveransen er ein del av kunnskapsgrunnlaget for den vidare forvaltninga av villrein på Hardangervidda. 

I notatet gjer gruppa greie for arbeidet med å evaluere den genetiske overlevingsevna til villreinbestanden på Hardangervidda, og dei genetiske konsekvensane av ein bestandsreduksjon som verktøy for å handtere skrantesjuke.

Last ned notatet her:

Samla rapport kjem i juli

Del to av leveransen omfattar ein grundigare genetisk analyse med heilgenomsekvensering, og kjem i byrjinga av juli. Dei to delane vil då givast ut som ein samla rapport.

Les meir om arbeidsgruppa som jobbar med vidare forvaltninga av villrein på Hardangervidda her: