Ambisiøs plan i EU om å forby de farligste stoffene

Planen omfatter pågående og planlagt arbeid med Reach-restriksjoner, og vil gjøre det mer forutsigbart for virksomheter som må finne alternativer.

Artikkelen Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 23.05.2022

EU-kommisjonen har nylig publisert et veikart som viser pågående og planlagt arbeid med restriksjoner under Reach-regelverket. Veikartet inneholder en liste med stoffer, som skal være grunnlaget for planlegging av arbeidet og som skal jevnlig gjennomgås og oppdateres.

Norge deltar aktivt i dette arbeidet, med samme rettigheter og plikter som EU-medlemslandene har for påvirkning av regelverket som utvikles.

Grupperestriksjoner prioriteres

Formålet er å gi virksomheter tidlig informasjon om hvilke stoffer myndighetene planlegger å regulere i EU/EØS. Det vil gi bransjen forutsigbarhet og tid til å finne alternativer for stoffene som står på listen.

Det kommer også fram i veikartet at EU prioriterer å regulere hele grupper med stoffer. Dette gjelder for eksempel PFASer, der Norge har en sentral rolle i arbeidet, i tillegg til flammehemmere, bisfenoler og stoffer i PVC.

Dersom den ambisiøse planen gjennomføres i sin helhet, vil det bidra til en raskere og mer effektiv regulering og forbud av svært mange stoffer som kan skade helse og/eller miljø. Forbudene vil gjelde i Norge gjennom EØS-avtalen.

Endringer i Reach-forordningen skal i utgangspunktet også innføres i Norge. Dersom aktører på det norske markedet har kommentarer til reguleringsforslag, er det viktig å gi innspill til EUs høringer for å ha størst reell påvirkningsmulighet.

Påvirkningsmuligheten er begrenset når regelverket senere sendes på høring i Norge før det implementeres i norsk regelverk.

Veikartet er del av EUs kjemikaliestrategi

Restriksjonsveikartet er en viktig leveranse under EUs kjemikaliestrategi for bærekraft. Strategien er igjen et viktig bidrag til den overordnede ambisjonen om nullforurensning og et giftfritt miljø som del av EUs grønne giv.

Et av handlingspunktene i strategien er å revidere og stramme inn reglene i Reach-forordningen og andre regelverk. Prosessen med å regulere stoffer skal forenkles og de farligste stoffene i produkter som brukes av forbrukere og arbeidstakere skal forbys. Veikartet, som EU-kommisjonen nå har lagt fram, er viktig for å prioritere restriksjonsarbeidet før de reviderte Reach-reglene trer i kraft.

Restriksjoner under Reach omfatter stoffer og stoffgrupper som gir uakseptabel risiko for helse og/eller miljø. Stoffene er helt eller delvis forbudt og er listet i vedlegg XVII til forordningen. Restriksjonene gjelder for alle aktører i EU-/EØS-området.

Les mer:

Mer informasjon: