EE-produkter: Endringer er tatt inn i norsk regelverk

EU har vedtatt endring i bestemmelsene om farlige stoff i elektriske og elektroniske produkter.

Artikkelen Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 23.05.2022 | Oppdatert 23.05.2022

Endringene består i tre nye unntak for bruk av ftalater i medisinsk utstyr og apparater. I Norge er RoHS 2 (2011/65/EU) gjennomført i produktforskriftens kapittel 2a, og endringene i EUs regelverk er nå tatt inn her. Dette er en harmonisering med EUs regelverk og det er ingen særnorske krav.