EU-høring om sirkulær økonomi

EU reviderer rammeverket for overvåking av utviklingen i den sirkulære økonomien. EU-kommisjonens høringsfrist er 3. juni 2022.

Artikkelen Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 19.05.2022

Hensikten med rammeverket er å måle effekten av tiltak for sirkulær økonomi i EU og nasjonalt.

Målet med revideringen er å sikre at EUs indikatorer får en bedre og mer helhetlig måling av utviklingen mot en sirkulær økonomi, i tråd med EUs grønne giv.

Det pekes det spesielt på to områder 

  • Nye indikatorer skal ta utgangspunkt i de prioritert områdene i handlingsplanen om sirkulær økonomi. De skal synliggjøre sammenhengen mellom sirkulæret, klimanøytralitet og EUs ambisjon om null forurensning 
  • Indikatorer på bruk av ressurser skal utvikles slik at økonomisk vekst og bruk av ressurser ikke kobles så tett sammen. 

Høringsfrist 3. juni

Alle interesserte inviteres til å sende sine innspill via EU-kommisjonens høringsportal innen 3. juni 2022.