Foreslår endra jakttid på villrein, elg og hjort

Miljødirektoratet foreslår tidlegare jaktstart på villrein på Hardangervidda og utvida jakttid på elg og hjort rundt Nordfjella og Hardangervidda.

Artikkelen Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 03.05.2022

Miljødirektoratet har sendt to forslag til endring i jakttider på høyring. Det første forslaget er å påskunde jaktstart for villrein til 15. august i 2022 og i 2023 i Hardangervidda villreinområde sør for riksveg 7.

Det andre forslaget er at jakttida for elg og hjort skal vere frå 15. august til 31. januar for kommunane Eidfjord, Ulvik, Aurland, Lærdal, Årdal, Ullensvang, Voss, Hemsedal, Ål, Hol, Gol, Nesbyen, Rollag, Nore og Uvdal, Sør-Aurdal, Nord-Aurdal, Vestre Slidre, Vang, Vinje, Tinn, Bykle og Suldal i jaktåra 2022/2023, 2023/2024 og 2024/2025.

Bakgrunnen for forslaga er målet om å kjempe mot og om mogleg utrydde skrantesjuke i Noreg. Meir informasjon finn du i Miljødirektoratets to høyringsnotat, og dessutan Mattilsynet og Miljødirektoratet si tilråding til Landbruks- og matdepartementet og Klima- og miljødepartementet.

Ordinære jakttider for elg, hjort og villrein finn du i forskrift om jakt- og fangsttider:

Høyringsnotat med meir informasjon kan lastast ned frå Miljødirektoratets høyringssider. Her kan du òg levere høyringssvar. Frist for å sende inn høyringssvar er 30. mai 2022.