Kandidatlista i Reach: Planer om nye stoffer

Kjemikaliebyrået Echa informerer om planer om å foreslå at stoffet perfluoroheptanoic acid og dets salter føres opp på kandidatlista i Reach.

Artikkelen Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 20.05.2022

Echas Registry of Intentions (RoI) er nå oppdatert med informasjon om planer om at Perfluoroheptanoic acid og dets salter (EC-) identifiseres som SVHC-stoffer og føres opp på kandidatlista i Reach.

Perfluoroheptanoic acid og dets salter på kandidatlista

Perfluoroheptanoic acid og dets salter er foreslått oppført på kandidatlista på bakgrunn av at stoffene mistenkes å ha svært miljøskadelige egenskaper, det vil si veldig persistente, veldig bioakkumulerende og toksisk (vPvB, PBT).

Inneholder stoffer med særlig alvorlige helse- og miljøegenskaper (såkalte SVHC-stoffer, Substances of Very High Concern).

Virksomheter som omsetter kjemikalier og faste produkter med slike stoffer (for eksempel tekstiler og møbler) har informasjonsplikt til arbeidstakere, forbrukere og Echa.

Informasjon til Echa skal meldes via Scip-databasen. 

Stoffer på kandidatlista kan bli underlagt krav om autorisasjon i Reach, eller bli forbudt

Registry of Intentions (RoI) er Echas register med informasjon om myndighetenes planer om fremtidig regulering av stoffer under Reach og CLP. Hensikten er å gjøre offentligheten, og spesielt berørte parter, oppmerksom på kommende reguleringsforslag. Dette muliggjør tidlig forberedelse til å bistå med informasjon, og kommentering på offentlig høring senere i prosessen.

Inneholder stoffer med særlig alvorlige helse- og miljøegenskaper (såkalte SVHC-stoffer, Substances of Very High Concern).

Virksomheter som omsetter kjemikalier og faste produkter med slike stoffer (for eksempel tekstiler og møbler) har informasjonsplikt til arbeidstakere, forbrukere og Echa.

Informasjon til Echa skal meldes via Scip-databasen. 

Stoffer på kandidatlista kan bli underlagt krav om autorisasjon i Reach, eller bli forbudt

Echa har tre registre: