Kandidatlista i Reach: Planer om nye stoffer

Kjemikaliebyrået Echa informerer om planer om å foreslå at stoffet perfluoroheptanoic acid og dets salter føres opp på kandidatlista i Reach.

Publisert 20.05.2022

Echas Registry of Intentions (RoI) er nå oppdatert med informasjon om planer om at Perfluoroheptanoic acid og dets salter (EC-) identifiseres som SVHC-stoffer og føres opp på kandidatlista i Reach.

Perfluoroheptanoic acid og dets salter på kandidatlista

Perfluoroheptanoic acid og dets salter er foreslått oppført på kandidatlista på bakgrunn av at stoffene mistenkes å ha svært miljøskadelige egenskaper, det vil si veldig persistente, veldig bioakkumulerende og toksisk (vPvB, PBT).

Inneholder stoffer med særlig alvorlige helse- og miljøegenskaper (såkalte SVHC-stoffer, Substances of Very High Concern).

Når et stoff føres opp på kandidatlista får industrien informasjonsplikt til publikum og myndigheter ved omsetning av kjemikalier og faste produkter med slike stoffer (for eksempel tekstiler og møbler).

Stoffer på kandidatlista kan bli underlagt krav om autorisasjon i Reach, eller bli forbudt.

Registry of Intentions (RoI) er Echas register med informasjon om myndighetenes planer om fremtidig regulering av stoffer under Reach og CLP. Hensikten er å gjøre offentligheten, og spesielt berørte parter, oppmerksom på kommende reguleringsforslag. Dette muliggjør tidlig forberedelse til å bistå med informasjon, og kommentering på offentlig høring senere i prosessen.

Echa har tre registre:

Registry of Intentions (RoI) er Echas register med informasjon om myndighetenes planer om fremtidig regulering av stoffer under Reach og CLP. Hensikten er å gjøre offentligheten, og spesielt berørte parter, oppmerksom på kommende reguleringsforslag. Dette muliggjør tidlig forberedelse til å bistå med informasjon, og kommentering på offentlig høring senere i prosessen.

Echa har tre registre: