Kandidatlista i Reach: Planer om nye stoffer

Kjemikaliebyrået Echa informerer om planer om å foreslå at stoffet perfluoroheptanoic acid og dets salter føres opp på kandidatlista i Reach.

Publisert 20.05.2022

Echas Registry of Intentions (RoI) er nå oppdatert med informasjon om planer om at Perfluoroheptanoic acid og dets salter (EC-) identifiseres som SVHC-stoffer og føres opp på kandidatlista i Reach.

Perfluoroheptanoic acid og dets salter på kandidatlista

Perfluoroheptanoic acid og dets salter er foreslått oppført på kandidatlista på bakgrunn av at stoffene mistenkes å ha svært miljøskadelige egenskaper, det vil si veldig persistente, veldig bioakkumulerende og toksisk (vPvB, PBT).