Dechlorane Plus: sosioøkonomisk vurdering

Kjemikaliebyrået Echa ber om innspill til den sosioøkonomiske vurderingen for et Reach-restriksjonsforslag for Dechlorane Plus innen 16. mai 2022.

Artikkelen Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 25.03.2022

Forslaget har vært på offentlig høring og har vært behandlet i Echas ekspertkomiteer Rac (Risk assessement committee) og Seac (Socio-economic analysis committee) siden juni 2021.

Forslaget gjelder

  • Dechlorane PlusTM (EC nr: 236-948-9) som har det kjemiske navnet 1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo-[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene.
    Restriksjon mot produksjon, bruk, omsetning og import av både stoff, stoffblandinger og produkter med en viss mengde av stoffet.

Det er Norge som har utarbeidet restriksjonsforslaget. Stoffet står på den norske prioritetslista over stoffer hvor det er et nasjonalt mål om å fase ut bruk og produksjon.

Gi innspill til Echa

Echa ber om innspill til den sosioøkonomiske vurderingen innen 16. mai 2022.

Endringer i Reach-forordningen skal i utgangspunktet også innføres i Norge. Dersom aktører på det norske markedet har kommentarer til endringsforslaget, er det viktig å gi innspill til Echas høring. Det er der dere har størst reell påvirkningsmulighet.

Påvirkningsmuligheten er begrenset når regelverket senere sendes på høring i Norge før det implementeres i norsk regelverk.

Restriksjoner under Reach omfatter stoffer og stoffgrupper som gir uakseptabel risiko for helse og/eller miljø. Stoffene er helt eller delvis forbudt og er listet i vedlegg XVII til forordningen. Restriksjonene gjelder for alle aktører i EU-/EØS-området.

Les mer: