Forslag om harmonisert klassifisering for tre stoffer

Echa ber om kommentarer på forslag om harmonisert klassifisering og merking for 3 nye stoffer med frist 20. mai 2022.

Artikkelen Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 25.03.2022

Høringen gjelder disse stoffene:

  • Vandig ekstrakt fra frøspirer av søt Lupinus albus (EC-, CAS-)
  • tetrairon tris(pyrophosphate); ferric pyrophosphate (EC 233-190-0, CAS 10058-44-3)
  • Ozone (EC 233-069-2, CAS 10028-15-6)

Klassifisering og merking av kjemikalier

Systemet med klassifisering og merking skal identifisere et stoff eller en stoffblanding sine farlige egenskaper og gi brukerne nødvendig informasjon om farer og sikker bruk.

Kjemikalier klassifiseres med hensyn til helse- og miljøfare og brann- og eksplosjonsfare, basert på sine iboende egenskaper. Myndigheter og industri kan fremme forslag om harmonisert klassifisering av et stoff.

Dersom et slikt forslag blir vedtatt, vil denne klassifiseringen være bindende for alle som skal klassifisere dette stoffet i EU/EØS.

Dersom aktører på det norske markedet har kommentarer til forslaget, er det viktig å gi innspill til Echas høring. Det er der dere har størst påvirkningsmulighet.

Påvirkningsmuligheten er begrenset når regelverket senere sendes på høring i Norge før det implementeres i norsk regelverk.