Tre nye stoffer foreslås klassifisert av Echa

Echa ber om kommentarer på forslag om harmonisert klassifisering og merking for tre nye stoffer/stoffgrupper med frist 29. april 2022.

Artikkelen Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 07.03.2022

Høringen gjelder disse stoffene/stoffgruppene:

  • Tert-butyl 2-ethylperoxyhexanoate (EC 221-110-7, CAS 3006-82-4)
  • En gruppe med 16 stoffer som er derivater av cyclohex-3-ene-1-carbaldehyde derivatives
  • Biphenyl-2-ol; 2-phenylphenol; 2-hydroxybiphenyl (EC 201-993-5, CAS 90-43-7)

For Biphenyl-2-ol; 2-phenylphenol; 2-hydroxybiphenyl foreligger det en vurderingsrapport for stoffet som plantevernmiddel (2-phenylphenol brukes som stoffnavn i denne rapporten) og det foregår en parallell høring hos den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA).

Klassifisering og merking av kjemikalier

Systemet med klassifisering og merking skal identifisere stoffers farlige egenskaper og gi brukerne nødvendig informasjon om farer og sikker bruk.

Kjemikalier klassifiseres med hensyn til helse- og miljøfare og brann- og eksplosjonsfare, basert på sine iboende egenskaper. Myndigheter og industri kan fremme forslag om harmonisert klassifisering av et stoff.

Dersom et slikt forslag blir vedtatt, vil denne klassifiseringen være bindende for alle som skal klassifisere dette stoffet i EU/EØS.

Aktører på det norske markedet som har kommentarer til forslaget må gi innspill til Echa i denne høringen for å kunne ha påvirkningsmulighet. Påvirkningsmuligheten er begrenset når regelverket senere skal gjennomføres i norsk rett.