Gi innspill om Scip-databasen

Kjemikaliebyrået Echa ber om innspill for å forbedre Scip-databasen.

Artikkelen Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 24.03.2022

Oppdatert 31.03.22: Beklageligvis er EUs spørreundersøkelse allerede avsluttet.

Virksomheter som omsetter faste produkter som inneholder stoffer fra kandidatlista i Reach (SVHC-stoffer), må melde inn informasjon i Scip-databasen hos Echa.

Scip er en forkortelse for «Substances of Concern In Articles, as such or in complex objects (Products)».

Echa ber om innspill for å forbedre Scip-databasen

Løsningen er fremdeles ikke teknisk klar for meldinger fra virksomheter i EØS, inkludert Norge. Erfaringer fra virksomheter rundt dette kan også meldes inn.

Inneholder stoffer med særlig alvorlige helse- og miljøegenskaper (såkalte SVHC-stoffer, Substances of Very High Concern).

Virksomheter som omsetter kjemikalier og faste produkter med slike stoffer (for eksempel tekstiler og møbler) har informasjonsplikt til arbeidstakere, forbrukere og Echa.

Informasjon til Echa skal meldes via Scip-databasen. 

Stoffer på kandidatlista kan bli underlagt krav om autorisasjon i Reach, eller bli forbudt