Gi innspill om Scip-databasen

Kjemikaliebyrået Echa ber om innspill for å forbedre Scip-databasen.

Publisert 24.03.2022

Oppdatert 31.03.22: Beklageligvis er EUs spørreundersøkelse allerede avsluttet.

Virksomheter som omsetter faste produkter som inneholder stoffer fra kandidatlista i Reach (SVHC-stoffer), må melde inn informasjon i Scip-databasen hos Echa.

Scip er en forkortelse for «Substances of Concern In Articles, as such or in complex objects (Products)».

Echa ber om innspill for å forbedre Scip-databasen

Løsningen er fremdeles ikke teknisk klar for meldinger fra virksomheter i EØS, inkludert Norge. Erfaringer fra virksomheter rundt dette kan også meldes inn.

Inneholder stoffer med særlig alvorlige helse- og miljøegenskaper (såkalte SVHC-stoffer, Substances of Very High Concern).

Når et stoff føres opp på kandidatlista får industrien informasjonsplikt til publikum og myndigheter ved omsetning av kjemikalier og faste produkter med slike stoffer (for eksempel tekstiler og møbler).

Stoffer på kandidatlista kan bli underlagt krav om autorisasjon i Reach, eller bli forbudt.

Registry of Intentions (RoI) er Echas register med informasjon om myndighetenes planer om fremtidig regulering av stoffer under Reach og CLP. Hensikten er å gjøre offentligheten, og spesielt berørte parter, oppmerksom på kommende reguleringsforslag. Dette muliggjør tidlig forberedelse til å bistå med informasjon, og kommentering på offentlig høring senere i prosessen.

Echa har tre registre: