Høring om biobasert, bionedbrytbar, komposterbar plast

EU forbereder et helhetlig rammeverk for biobasert, bionedbrytbar og komposterbar plast. Høringsfrist 15. mars 2022.

Artikkelen Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 07.03.2022

EU mangler en helhetlig politikk for arbeidet med biobasert, bionedbrytbar og komposterbar plast. EU-kommisjonen har lagt ut en høring om hvordan arbeidet bør gjøres.

Høringsfrist 15. mars

Alle interesserte inviteres til å sende sine innspill via EU-kommisjonens høringsportal innen 15. mars 2022.