Kandidatlista i Reach foreslås utvidet

Kjemikaliebyrået Echa foreslår å utvide kandidatlista i Reach. Høringsfrist er 19. april 2022.

Artikkelen Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 14.03.2022

Hvis det foreslåtte stoffet identifiseres som et stoff som gir stor grunn til bekymring (Substances of Very High Concern, SVHC), blir det ført opp på kandidatlista i Reach.

Det er N-(Hydroksymetyl)akrylamid (EC 213-103-2; CAS 924-42-5) som er foreslått til kandidatlista. Forslaget er basert på at stoffet har kreftfremkallende og arvestoffskadelige egenskaper.

Gi innspill til Echa

Endringene i kandidatlista vil også gjelde i Norge. Dersom aktører på det norske markedet har kommentarer til forslaget, er det viktig å gi innspill til Echa i denne høringen for å kunne ha påvirkningsmulighet.

Frist for å sende kommentarer er 19. april 2022.

Inneholder stoffer med særlig alvorlige helse- og miljøegenskaper (såkalte SVHC-stoffer, Substances of Very High Concern).

Virksomheter som omsetter kjemikalier og faste produkter med slike stoffer (for eksempel tekstiler og møbler) har informasjonsplikt til arbeidstakere, forbrukere og Echa.

Informasjon til Echa skal meldes via Scip-databasen. 

Stoffer på kandidatlista kan bli underlagt krav om autorisasjon i Reach, eller bli forbudt