Kandidatlista i Reach: Planer om nytt stoff

Kjemikaliebyrået Echa informerer om planer om å foreslå et nytt stoff til kandidatlista i Reach.

Artikkelen Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 08.03.2022

Echas Registry of Intentions (RoI) er nå oppdatert med informasjon om planer om at et nytt stoff identifiseres som SVHC og føres opp på kandidatlista i Reach:

1,1'-[ethane-1,2-diylbisoxy]bis[2,4,6-tribromobenzene er foreslått oppført på kandidatlista på bakgrunn av veldig persistente og veldig bioakkumulerende (vPvB) egenskaper og hormonforstyrrende egenskaper i miljø.