Kontroll av salg av varmepumper

Miljødirektoratet kontrollerer butikker og nettbutikker som selger varmepumper og andre varme- og kuldeanlegg.

Artikkelen Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 29.03.2022

Miljødirektoratet kontrollerer om butikker og nettbutikker har rutiner og systemer som sikrer at det kun selges varme- og kuldeanlegg til kunder som kan dokumentere sertifisert installasjon, dvs. gjennom en virksomhet sertifisert for det.

Varme- og kuldeanlegg inneholder klimagasser. Klimagasser er gasser som bidrar til global oppvarming og som påvirker klimaet negativt. Krav om sertifisert installasjon reduserer betraktelig risikoen for utilsiktet utslipp av disse klimagassene ved installasjon og vedlikehold av varme- og kuldeanlegg.

Sertifisert installasjon kan dokumenteres gjennom en avtale eller et akseptert tilbud mellom kunden og den sertifiserte bedriften.