Miljødirektoratet får ansvar for bjørn i region 6

På grunn av bestandsnedgang i region 6 Trøndelag og Møre og Romsdal har nå Miljødirektoratet forvaltningsansvaret for bjørn i regionen.

Artikkelen Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 31.03.2022

Rovdata publiserte tirsdag 29. mars siste års rapport om bestanden av bjørn i Norge. Til tross for flere bjørner registrert nasjonalt i Norge viser overvåking av bjørnebestanden at det har vært en nedgang i antall bjørner som er registrert i Trøndelag, fra 34 bjørner i 2019 til 25 registrert i 2021.

Rapporten viser at det er estimert 1,6 ungekull født i 2021 i regionen. Bestanden ligger dermed under bestandsmålet, og ansvaret for forvaltning av bjørn flyttes fra rovviltnemnda i regionen til Miljødirektoratet.

Fastsetter kvoter

Når bestanden av en rovviltart ligger på eller over bestandsmålet er det etter rovviltforskriften den regionale rovviltnemnda som har ansvaret for forvaltning, - dersom bestandsmålet ligger under bestandsmålet er det Miljødirektoratet som har ansvar for forvaltning av arten.

Ansvaret innebærer at kvote for fellinger fastsettes av Miljødirektoratetet. Dette gjelder kvote for skadefelling som gis Statsforvalteren for å håndtere dersom en bjørn gjør skader på husdyr eller tamrein i løpet av beitesesongen. Det kan også være aktuelt å gi lisensfellingskvote på bjørn for jegere dersom det er grunnlag for å regulere bestanden.

Les mer om forvaltning av bjørn:

Bare Hedmark over bestandsmålet

Rovdata beregner hvor mange ungekull som er født på bakgrunn av antall registrerte hunnbjørner. Ettersom flere av de kjente hunnbjørnene fra 2019 og 2020 er døde har også antall ungekull gått ned fra 2,9 til 1,6. Bestandsmålet for region 6 er tre årlige ungekull.

Det er mål om ungekull av bjørn i rovviltregionene  5 Hedmark, region 6 Trøndelag og Møre og Romsdal, region 7 Nordland og region 8 Troms og Finnmark. Av disse er det kun i region 5 Hedmark som ligger over bestandsmålet og hvor dermed rovviltnemnd har ansvaret.

I Rovbase finnes DNA-analyser og andre registreringer av bjørn.

Forvaltningsmyndigheten ble flyttet fra Miljødirektoratet til rovviltnemnda i fjor, da bestanden kom over bestandsmålet. Les mer i denne nyhetsmeldingen: