Ny tilskuddsordning for bedre tilgang til strandsonen

Fra 1. april kan kommuner søke om tilskudd for å bedre tilgangen til strandsonen langs Oslofjorden.

Artikkelen Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 18.03.2022

Tilskuddsordningen er en oppfølging av "Helhetlig tiltaksplan for en ren og rik Oslofjord med et aktivt friluftsliv". I år er det bevilget 3 millioner kroner til tilskuddsordningen.

Allemannsretten gir alle rett til å ferdes fritt i naturen, men strandsonen langs Oslofjorden er under sterkt press med stadig dårligere tilgang. Kommuner langs Oslofjorden kan nå søke om tilskudd til juridiske avklaringer i arbeidet med å sikre allmennheten tilgang til strandsonen.

Miljødirektoratet gir tilskudd til juridisk arbeid for å klargjøre grensen mellom innmark og utmark og juridisk arbeid i forbindelse med fjerning av ulovlige stengsler og hindringer som reduserer eller hindrer allmennhetens tilgang til sjøen og strandsonen. Problemstillingene kan være knyttet til ulike lover og regelverk.

Finn mer informasjon om tilskuddsordningen i elektronisk søknadssenter.