RoHS-regelverket: Gi innspill til revisjonsprosessen

EU-kommisjonen gjennomfører en offentlig høring av revisjon av RoHS, regelverket som forbyr stoffer i EE-produkter. Høringsfrist 14. mars 2022.

Artikkelen Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 03.03.2022

Revisjonen av RoHS-direktivet om bruk av farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr har sammenheng med arbeidet med EUs kjemikaliestrategi for bærekraft og EUs ambisjon om null forurensing, som er en viktig forpliktelse i EUs grønne giv.

Evaluering av regelverket har vist at det bidrar til mindre bruk av farlige stoffer og dermed beskyttelse av helse og miljø. Det ble også avdekket at det var behov for forbedringer av regelverket for å gjøre det mer effektivt og hensiktsmessig.

Endringer i RoHS-direktivet

På bakgrunn av dette har EU-kommisjonen laget en liste med forslag med mulige endringer av direktivet og ber om innspill.

Blant forslagene til endring er:

  • Innføring av endringer for å forenkle og forbedre direktivet.
  • Oppheve RoHS-direktivet og inkludere dagens krav i Reach-forordningen.
  • Oppheve RoHS-direktivet og inkludere krav for EE-produkter i andre regelverk, som økodesigndirektivet.

Gi innspill i EU-høringer for å kunne påvirke

Kommende endringer i RoHS-direktivet skal i utgangspunktet også innføres i Norge. Dersom aktører på det norske markedet har kommentarer, er det viktig å gi innspill nå for å kunne ha reell påvirkningsmulighet.

Påvirkningsmuligheten er begrenset når regelverket senere skal gjennomføres i norsk rett.