Skal sjekke merking og emballering av kjemikalier

Miljødirektoratet skal i april kontrollere at farlige kjemikalier som selges til forbrukere har korrekt faremerking og emballasje.

Publisert 30.03.2022

Miljødirektoratet sjekker om kjemikalier som selges til Norge er merket korrekt og at har forsvarlig emballasje. Eksempler på kjemikalier er tennvæsker, maling, lim, rengjøringsmidler, bil- og båtpleiemidler, avløpsåpnere og andre kjemikalier til hjemmebruk.  

Landsdekkende aksjon 

I april skal Miljødirektoratet kontrollere at butikker over hele landet følger det felles europeiske regelverket for klassifisering, merking og emballering av farlige kjemikalier (CLP-regelverket). 

Importører og/eller produsenter har ansvar for merking av kjemikalier 

Mange kjemikalier kan ha egenskaper som er skadelige for mennesker og/eller miljø dersom de ikke oppbevares, håndteres og brukes på riktig måte. Det er produsenter eller importører som har ansvar for at kjemikalier blir fareklassifisert, merket og emballert på riktig måte. 

Farlige kjemikalier skal merkes med relevant faresymbol. Enkelte kjemikalier skal også utstyres med en barnesikker lukkemekanisme og advarselsmerking for blinde og svaksynte. I tillegg skal giftige og meget giftige kjemikalier i utgangspunktet ikke selges til forbrukere.