Stoffevaluering 2022-24: 27 stoffer skal evalueres

Echa har nylig vedtatt oppdatert Community rolling action plan (CoRAP) for stoffevaluering for de neste tre årene. Fire stoffer skal evalueres i 2022.

Publisert 28.03.2022

Med dette starter evalueringen av stoffene listet for 2022. I alt 27 stoffer skal evalueres av nasjonale kjemikaliemyndigheter i EU/EØS i denne treårsperioden, hvorav fire av disse skal evalueres i 2022.

Færre stoffer på listen

Flere av stoffene oppført på forrige CoRAP oppdatering (for perioden 2021-2023) trekkes nå tilbake. Grunnen er at det allerede foreligger informasjon som avklarer bekymringene, eller relevant informasjon blir generert under andre prosesser (dossierevaluering).

Disse stoffene kan settes på CoRAP igjen, hvis det fremdeles er bekymringer for at stoffene kan ha skadelige effekter etter at den nye informasjonen er vurdert.

Hold Reach-registreringer oppdatert

Registranter av stoffene listet i CoRAP oppfordres til å holde registreringene sine oppdaterte. Echa tar ikke hensyn til oppdatering av registreringer som skjer under selve beslutningsprosessen for stoffevaluering.

Stoffevaluering i Reach

  • Etter at industrien har registrert et stoff i Reach kan det bli gjenstand for en eller flere evalueringsprosesser, hvorav stoffevaluering er en.
  • Community rolling action plan (CoRAP) er en treårig handlingsplan over stoffer som skal evalueres og som oppdateres en gang i året.
  • Evaluering av disse stoffene er de nasjonale kjemikaliemyndighetene i EU/EØS sitt ansvar.
  • Ved stoffevaluering avklares om et stoff representerer en mulig risiko for helse eller miljø. I denne prosessen kan ytterligere informasjon og nye tester kreves fra registranten for å avklare om det er risiko.