Anbefaler fem nye miljøgifter til prioritetslista

Miljødirektoratet anbefaler at fem nye stoffer føres opp på den nasjonale prioritetslista med kjemikalier. Målet å fase ut disse stoffene.

Artikkelen Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 09.11.2022 | Oppdatert 09.11.2022

De fem stoffene er det hormonforstyrrende stoffet, Bisfenol B og fire andre  stoffer som er svært tungt nedbrytbare og som hoper seg lett opp i levende vesen. Blant disse er de tre siloksanene, L3, L4 og L5 og den klorerte flammehemmeren Dekloran 602.

Bisfenol B har en struktur som er svært lik bisfenol A (BPA), som allerede står på prioritetslista. Det antas at stoffet kan brukes som en erstatning for BPA i mange bruksområder. Stoffet er imidlertid ikke registrert gjennom Reach eller i det norske Produktregisteret, så det er vanskelig å peke på de viktigste bruksområdene.

Hver av de lineære siloksanene, L3, L4 og L5, produseres i mengder over 100 tonn per år i EU. De har mange bruksområder, blant annet i kosmetikk, smøremidler, bilpleieprodukter og vaskemidler. Stoffene brukes også i produksjonen av siloksanpolymere. Polymere er unntatt fra registreringsplikten i Reach. Det er derfor ikke kjent hvilke mengder som produseres eller importeres i EU.  

Dekloran 602 er en klorert flammehemmer som brukes i plastprodukter. Stoffet har like egenskaper for persistens og bioakkumulering som Dekloran Pluss, som ble ført opp på prioritetslista i 2019. Stoffet vil kunne brukes som erstatning for dekloran pluss på flere bruksområder. 

Stoffet er ikke registrert gjennom Reach eller i det norske Produktregisteret, men vi finner det likevel svært ofte igjen i miljøet, også i dyr på toppen av næringskjeden.

Stoffene er omtalt i årets statsbudsjett og vil få status som prioritetslistestoffer fra 01.01.2023.