Beregner sterk effekt av klimaendringene på artssamfunn

En ny rapport undersøker metoder for å beregne effekten av klimaendringene på naturen. Forskerne forventer store endringer i fuglesamfunn i fjellet.

Artikkelen Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 18.11.2022

Klimaendringene vil med stor sannsynlighet endre strukturen av høyereliggende norsk fuglesamfunn og dermed påvirke økosystemenes dynamikk og egenskaper, viser en ny rapport fra Senter for Biodiversitetsdynamikk ved NTNU og Nibio.

Beregnet framtidige endringer i naturen

Forskerne har i rapporten beregnet framtidige endringer i naturen basert på tilgjengelige data, slik som tidsserier fra overvåking av fugl og klimadata.

Formålet er å utvikle gode metoder for å beskrive slike framtidige endringer gjennom å prøve dem ut på praktiske eksempler, i dette tilfellet klimavirkninger på fuglesamfunn i fjellet.

Effektene av arealtap kan få store konsekvenser

De sterke klimapåvirkningene som er påvist i norske fuglesamfunn medfører at effektene av arealtap kan få store konsekvenser for tilstanden i norske økosystemer, ifølge rapporten.

Forskerne konkluderer også blant annet med at metodene de jobber med å utvikle kan beregne mulige effekter av naturinngrep mer presist enn tilfellet er i dag. Dette kan danne grunnlag for mer presise spesifikasjoner av innholdet i miljøkonsekvensanalyse.