Besøkssenter Oslofjorden er åpnet

Statssekretær Aleksander Øren Heen åpnet besøkssenteret i Horten 7. november.

Artikkelen Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 08.11.2022

Besøkssenter Oslofjorden skal mobilisere alle befolkningsgrupper og kommuner til å ta vare på Oslofjorden. Senteret skal informerer om områder som er velegnet for friluftsliv, fiske, fangst og sanking. Senteret skal synliggjøre friluftslivsbruken blant ulike grupper, og informere om hva som fremmer og hemmer bruken av området.  

Horten kommune og Inspiria science center drifter Besøkssenter Oslofjorden i samarbeid med Kongsberg Maritime og Bastø Fosen og mange andre partnere.  

Besøkssenter Oslofjorden er etablert som et av tiltakene for å nå målene i helhetlig plan for Oslofjorden.