Endringer i deponiregelverket er vedtatt

Klima- og miljødepartementet har vedtatt endringer i regelverket om deponering av avfall.

Artikkelen Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 17.11.2022

Den viktigste endringen i forskriften er et nytt forbud mot deponering av avfall som er separat innsamlet for forberedelse til ombruk eller materialgjenvinning.

I tillegg er det gjort en del mindre endringer i forskriften for å klargjøre regelverket.