Luftkvalitet-regelverk på EU-høring

EU-kommisjonen ber om innspill til forslaget til revisjon av luftkvalitetsdirektivene. Høringsfristen er 1. mars 2023.

Artikkelen Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 24.11.2022

EUs direktiver setter grenser for hvor mye luftforurensning som er tillatt i utendørsluft. De stiller også krav til overvåking, beregning og tiltak for å bedre luftkvaliteten.

I norsk regelverk er de gjeldende luftkvalitetsdirektivene gjennomført i forurensningsforskriften kapittel 7 om lokal luftkvalitet.

Høringsfrist 1. mars 2023*

Alle interesserte inviteres til å sende innspill via EU-kommisjonens høringsportal.

* Høringsfristen er minimum åtte uker, og vil perioden utsettes hver dag inntil alle forslagsdokumenter er oversatt til alle EU-språk.