Luftkvalitet-regelverk på EU-høring

EU-kommisjonen ber om innspill til forslaget til revisjon av luftkvalitetsdirektivene. Høringsfristen er 1. mars 2023.

Publisert 24.11.2022

EUs direktiver setter grenser for hvor mye luftforurensning som er tillatt i utendørsluft. De stiller også krav til overvåking, beregning og tiltak for å bedre luftkvaliteten.

I norsk regelverk er de gjeldende luftkvalitetsdirektivene gjennomført i forurensningsforskriften kapittel 7 om lokal luftkvalitet.

Høringsfrist 1. mars 2023*

Alle interesserte inviteres til å sende innspill via EU-kommisjonens høringsportal.

* Høringsfristen er minimum åtte uker, og vil perioden utsettes hver dag inntil alle forslagsdokumenter er oversatt til alle EU-språk.